Informace pro veřejnost

Pokud plánujete vyrazit na sportovní svátek do Špindlerova Mlýna, věnujte prosím pozornost následujícím informacím, kde se dozvíte vše důležité ohledně dopravy a příjezdu na místo konání Světového poháru.

Příjezd autem

Fanoušci si mohou vybrat, zda jet až do Špindlerova Mlýna nebo zaparkovat ve Vrchlabí. Druhá možnost znamená jistotu nalezení parkovací místa v kterýkoliv čas během dne, naopak parkoviště ve Špindlerově Mlýně se v pátek i v sobotu velmi rychle zaplní. Nedá se určit přesný čas, kdy již fanoušci nemají pokoušet štěstí ve Špindlerově Mlýně a zaparkovat rovnou ve Vrchlabí, nicméně zkušenost mluví o tom, že jakýkoliv pokus po čase 8:30 bude marný.

Odstavná parkoviště ve VRCHLABÍ budou postupně zřizována v místní části Vejsplachy u kruhového objezdu (viz. obrázek 1). Následně mohou fanoušci využít bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu do dějiště závodů. Autobusy mají plánované intervaly 15 minut, v případě dopravní špičky však mají organizátoři připravené také dostatečný počty autobusů pro okamžité posílení. I tak samozřejmě může nastat situace, kdy časový interval mezi dvěma shuttle busy přesáhne 15 minut. Především v momentě, kdy fanoušci budou svůj odjezd směřovat na přesný čas (sraz s ostatními, navazující program doma apod.), doporučují organizátoři dostatečnou časovou rezervu. Shuttle busy z Vrchlabí dojedou na autobusové nádraží ve Špindlerově Mlýně, odkud se budou po stejné trase vracet zpět do Vrchlabí.

Obrázek 1

Obrázek 1

Možná omezení

Při cestě autem do Špindlerova Mlýna mohou řidiči potkat dopravní omezení, které se automaticky nastartují v momentě naplnění parkovacích kapacit ve městě. Toto omezení sestává z několika průjezdných kontrolních bodů (viz. obrázky  2–4).

Obrázek 4

Obrázek 2

Obrázek 3

Kontrolní bod Herlíkovice

Zde bude docházet k první zásadní kontrole přijíždějících vozidel. Za kontrolní stanoviště budou vpuštěna pouze vozidla vybavená povolením pořadatele akce. Případně pak vozidla, jejichž řidiči se prokáží rezervací pobytu, trvalým pobytem nebo jiným vztahem k ubytovacím kapacitám za kontrolním bodem. Jednotlivá povolení jsou popsána v samostatné kapitole. Povolení, která budou akceptována v Herlíkovicích:

  • SMĚR SVATÝ PETR
  • VJEZD SKIAREÁL
  • RESIDENT
  • POVOLENÍ – UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Kontrolní bod Labská

Další ze zásadních kontrolních bodů. Povolení jsou stejná jako u výše popsané kontroly v Herlíkovicích s tím, ýe navíc bude akceptované povolení:

  • UBYTOVÁNÍ LABSKÁ, PŘEDNÍ LABSKÁ.

Kontrolní bod Bedřichov

Předposlední kontrolní bod. Obdobně, jako v případě Labské, bude znemožňovat průjezd vozidel s povolením BEDŘICHOV.

Kontrolní bod Svatý Petr

U tohoto kontrolního bodu bude docházet k zevrubnější kontrole. Bude zde umožněn průjezd pouze vozidlům označeným povolením SMĚR SVATÝ PETR a VJEZD SKIAREÁL. Dále zde budou kontrolovány RZ vozidel hostů, ubytovaných v oblasti Svatopetrská ulice a Svatý Petr. Na základě databáze RZ, kterou poskytnou ubytovatelé, bude těmto vozidlům poskytnuto povolení SMĚR SVATÝ PETR.

Parkování

Klienti ubytovacích zařízení budou k parkování využívat plochy k tomu určené, které náleží dotčeným ubytovacím zařízením. Pro návštěvníky budou k dispozici parkoviště P1, P2, P3 a plocha hřiště u OD NORMA. Vozidla, která budou tvořit překážku silničního provozu, budou neprodleně odtažena.

2019-03-03T20:11:15+00:00